Det mest overraskende med oppsigelsen av Tillerson er at det tok så lang tid | Therese Sollien

Det mest overraskende med oppsigelsen av Tillerson er at det tok så lang tid | Therese Sollien
Ingen kan forvente å beholde jobben særlig lenge når man kaller sjefen åndssvak.