Cyberprzemoc wobec kobiet coraz bardziej powszechna

Polski Rzeczpospolita 1 week ago 31
HFPC opublikowała raport dotyczący cyberprzemocy wobec kobiet, z którego wynika, że wrogość wobec kobiet aktywnych w sieci jest doświadczeniem powszechnym.
Read The Rest at Rzeczpospolita Back to news
NB! Comments are published by the readers.
Accept rules.