Cyberprzemoc wobec kobiet coraz bardziej powszechna (0)

Polski Rzeczpospolita 6.12.2017 10:12 35
HFPC opublikowała raport dotyczący cyberprzemocy wobec kobiet, z którego wynika, że wrogość wobec kobiet aktywnych w sieci jest doświadczeniem powszechnym.
Read The Rest at Rzeczpospolita Back to news

NB! Comments are published by the readers.
Accept rules.

Comments (0)

Please Insert Your Name Please Write Your Comment Error Happened