Sjeldne sykdommer med ekstremt dyr behandling – en helseøkonomisk gisselsituasjon | Gunnar Houge (0)

Norge Aftenposten 14.11.2017 06:11 2
Vi vil bli nødt til å prioritere gruppen som har størst behandlingseffekt pr. krone.
Read The Rest at Aftenposten Back to news

NB! Comments are published by the readers.
Accept rules.

Comments (0)

Please Insert Your Name Please Write Your Comment Error Happened