Gumové bodáky na Braníku mají bránit v přecházení kolejí: Lidé je přesto ignorují (0)

Česká Blesk 14.11.2017 06:11 1
Na zastávce Pobřežní cesta se v polovině října objevily gumové zábrany, kterými se snaží Dopravní podnik Praha přimět lidi, aby nepřecházeli koleje pro tramvaje tam, kde nemají. Podobné pražce používá i Správa železniční dopravní cesty (SŽDC). Cestující je však ignorují, a i když jsou velice nepříjemné, od přebíhání kolejí je neodradily. Pokud se opatření osvědčí, podnik je bude používat na více místech v Praze. Zatím to tak však nevypadá.
Read The Rest at Blesk Back to news

NB! Comments are published by the readers.
Accept rules.

Comments (0)

Please Insert Your Name Please Write Your Comment Error Happened